سفارشی سازی اندازه نوارکناری

سفارشی سازی اندازه نوارکناری

شما می توانید عرض ستون کناری به راحتی از طریق پنل مدیریت مجموعه. ما 5 گزینه برای شما. 16٪، 25٪، 33٪، 41٪، 50٪. و 25٪، 33٪ برای هر دو طرح نوار کناری.

feature-5-1