پرسنل

[gdlr_heading tag=”h2″ size=”30px” font_weight=”bold”]کدهای کوتاه پرسنل[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”35px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]استایل ساده پرسنل[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”static” style=”plain-style”]

[gdlr_tab title=”جان سوپردویی” position=”طراح وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-11.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”سوزان کانواس” position=”منابع انسانی” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-21.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک جاست جک” position=”توسعه دهنده وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-31.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_space height=”35px”]

[gdlr_personnel columns=”2″ type=”static” style=”plain-style”]

[gdlr_tab title=”جک اسلایر” position=”سئو” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-41.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جسیکا دالیز” position=”مدیر کل” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-51.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

gdlr_personnel columns=”3″ type=”static” style=”plain-style”]

[gdlr_tab title=”John Superdoe” position=”Web Designer” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-11.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Susan Caveman” position=”Human Resource” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-21.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Jack Justjack” position=”Web Developer” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-31.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_space height=”35px”]

[gdlr_personnel columns=”2″ type=”static” style=”plain-style”]

[gdlr_tab title=”Jack Slayer” position=”C.E.O.” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-41.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Jessica Dalize” position=”General Manager” author_image=”http://demo.goodlayers.com/mediso/corporate/wp-content/uploads/2013/11/personnel-51.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”carousel” style=”plain-style” title=”پرسنل ساده با استایل چرخ و فلکی”]

[gdlr_tab title=”جان سوپردویی” position=”طراح وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-1.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”سوزان کانواس” position=”نیروی انسانی” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک جاست جک” position=”توسعه دهنده وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-3.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک اسلایر” position=”سئو” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-4-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جسیکا دالیز” position=”مدیر کل” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-5-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”carousel” style=”plain-style” title=”پرسنل ساده با استایل چرخ و فلکی”]

[gdlr_tab title=”جان سوپردویی” position=”طراح وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-1.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”سوزان کانواس” position=”منابع انسانی” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک جاست جک” position=”توسعه دهنده وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-3.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک اسلایر” position=”سئو” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-4-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جسیکا دالیز” position=”مدیر کل” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-5-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]پرسنل استایل جعبه ایی[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”static” style=”box-style”]

[gdlr_tab title=”ربکا اسمیت” position=”توسعه دهنده وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-3.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک اسلایر” position=”سئو” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-4.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جان لوپر” position=”مدیر کل” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-5.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_space height=”20px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”carousel” style=”box-style”]

[gdlr_tab title=”Rebecca Smith” position=”Web Developer” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-3.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Jack Slayer” position=”C.E.O.” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-4.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”John Looper” position=”General Manager” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-5.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”carousel” style=”box-style” title=”پرسنل جعبه ای با استایل چرخ و فلکی”]

[gdlr_tab title=”ژوان پرل” position=”طراح وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-1.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”دیوید جکسون” position=”منابع انسانی” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-2.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”ربکا اسمیت” position=”توسعه دهنده وب” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-3.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جک اسلایر” position=”سئو” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-4.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”جان لوپر” position=”مدیر کل” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-5.jpg” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_personnel columns=”3″ type=”carousel” style=”box-style” title=”Personnel Box Style With Carousel”]

[gdlr_tab title=”Joan Perl” position=”Web Designer” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-1.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”David Jackson” position=”Human Resource” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-2.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Rebecca Smith” position=”Web Developer” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-3.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”Jack Slayer” position=”C.E.O.” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-4.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[gdlr_tab title=”John Looper” position=”General Manager” author_image=”http://demo.goodlayers.com/flawless/wp-content/uploads/2013/11/personnel-box-5.jpg” ]Curabitur blandit tempus porttitor. Sed posuere consectetur est at lobortis. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Donec ullamcorper nulla non metus auctor.

[gdlr_icon type=”fa-facebook” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-twitter” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-linkedin” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-skype” size=”22px” color=”#222″] [gdlr_icon type=”fa-dribbble” size=”22px” color=”#222″]
[/gdlr_tab]

[/gdlr_personnel]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]