بهینه سازی کد و سئو

بهینه سازی کد و سئو

ما در مورد چگونگی استفاده از عنوان بازسازی. با استفاده از تگ (H1، H2، H3، …) برای عنوان که تمرین خوبی برای سایت موتور جستجو. مطالب اصلی در بالا ستون های فرعی (از جمله هر دو طرح نوار کناری) نقل مکان کرد، در حال حاضر موتور جستجو به راحتی برای اولین بار از مطالب اصلی شما خوب. همچنین، برچسب ‘ی’ برای تصاویر پشتیبانی می شود. این نیز به موتور جستجو به تحلیلگر سایت خود را کمک کند به راحتی شما را بیابند.

feature-15-1