جعبه های اطلاع رسانی

[gdlr_heading tag=”h2″ size=”30px” font_weight=”bold”]جعبه های اطلاع رسانی[/gdlr_heading]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]رنگ پس زمینه[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#99d15e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#d15e5e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#5eafd1″ color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#e2872e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#99d15e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#d15e5e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#5eafd1″ color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-background” background=”#e2872e” color=”#ffffff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”60px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]کادر رنگی[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#d15e5e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#5eafd1″ color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#e2872e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#99d15e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#d15e5e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#5eafd1″ color=”#000000″]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut.[/gdlr_notification]

[gdlr_notification icon=”icon-flag” type=”color-border” border=”#e2872e” color=”#000000″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/gdlr_notification]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]