جعبه آیکن&آیکن ها

[gdlr_heading tag=”h2″ size=”26px” font_weight=”bold”]آیکن با جعبه & آیکن ها[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-gears” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-eye” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-trophy” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-copy” icon_color=”#4984d5″ icon_position=”right” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-dashboard” icon_color=”#d55949″ icon_position=”right” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-gears” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-eye” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-trophy” icon_color=”#404040″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-copy” icon_color=”#4984d5″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-dashboard” icon_color=”#d55949″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-gears” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#d55949″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-coffee” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-dropbox” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#4984d5″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-flag-alt” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#6049d5″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-cloud” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#49d5c0″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-gears” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#d55949″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-coffee” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/3″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-dropbox” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#4984d5″ icon_position=”top” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است [/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_row]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-flag-alt” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#6049d5″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[gdlr_column size=”1/2″]

[gdlr_box_icon icon=”fa-cloud” icon_type=”circle” icon_color=”#ffffff” icon_background=”#49d5c0″ icon_position=”left” title=”آیکن در بالا” ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است[/gdlr_box_icon]

[/gdlr_column]

[/gdlr_row]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”24px” font_weight=”normal”]فقط آیکن[/gdlr_heading]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_icon type=”fa-fire” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-instagram” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-bell” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-bolt” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-html5″ size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-gamepad” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-globe” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-heart” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-group” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-gears” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-dollar” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-star” size=”36px” color=”#333333″] [gdlr_icon type=”fa-truck” size=”36px” color=”#333333″]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_icon type=”fa-fire” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-instagram” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-bell” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-bolt” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-html5″ size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-gamepad” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-globe” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-heart” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-group” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-gears” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-dollar” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-star” size=”36px” color=”#333333″]
[gdlr_icon type=”fa-truck” size=”36px” color=”#333333″]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_button href=”http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/cheatsheet/” target=”_blank” size=”large” background=”#d64f78″ color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#95445c”]لیست تمام آیکن های مورد استفاده در اینجا[/gdlr_button]

[gdlr_space height=”80px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”24px” font_weight=”normal”]آیکن های رنگی[/gdlr_heading]

[gdlr_icon type=”fa-fire” size=”60px” color=”#91d549″] [gdlr_icon type=”fa-instagram” size=”60px” color=”#49d5c0″] [gdlr_icon type=”fa-bell” size=”60px” color=”#4984d5″] [gdlr_icon type=”fa-bolt” size=”60px” color=”#ea803a”] [gdlr_icon type=”fa-html5″ size=”60px” color=”#e5427b”] [gdlr_icon type=”fa-gamepad” size=”60px” color=”#d55949″] [gdlr_icon type=”fa-globe” size=”60px” color=”#4984d5″]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_icon type=”fa-fire” size=”60px” color=”#91d549″]
[gdlr_icon type=”fa-instagram” size=”60px” color=”#49d5c0″]
[gdlr_icon type=”fa-bell” size=”60px” color=”#4984d5″]
[gdlr_icon type=”fa-bolt” size=”60px” color=”#ea803a”]
[gdlr_icon type=”fa-html5″ size=”60px” color=”#e5427b”]
[gdlr_icon type=”fa-gamepad” size=”60px” color=”#d55949″]
[gdlr_icon type=”fa-globe” size=”60px” color=”#4984d5″]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]